Voorwaarden Golfchain

Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen?

Voorwaarden

 • Deelname is mogelijk voor leden met onbeperkt speelrecht van de aangesloten golfbanen.
 • Het abonnement loopt gelijk aan het kalenderjaar*.
 • De jaarlijkse bijdrage is 185,00 euro (2023) en wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Tenzij het abonnement voor 1 december wordt opgezegd, wordt het stilzwijgend verlengd met een jaar.
 • Indien uw bijdrage niet voor 15 januari van het lopende jaar is voldaan, wordt u tijdelijk uitgeschreven, tot het moment dat uw betaling is ontvangen.
 • Een abonnement geeft u het recht om, zonder extra betaling, gebruik te maken van de aangesloten golfbanen.
 • U hebt als abonnee en als speler op de andere golfbanen dezelfde rechten en plichten als greenfeespelers.
 • Ongeacht punt 6 kunt u maximaal één week van te voren een starttijd of startplaats reserveren.

*) Voor jaarkaarten en businessleden van Landgoed Bergvliet eindigt het abonnement met opzegging van de jaarkaart resp. businesscontract. Er vindt geen verrekening of restitutie plaats.
 

 

Reserveren

 • De baanbezetting op de aangesloten golfbanen bepaalt of uw gewenste starttijd of startplaats gehonoreerd kan worden.
 • Om te voorkomen dat golfers hun lidmaatschap op hun eigen golfbaan opzeggen en lid worden van de goedkoopste golfbaan, is er een jaarlijks maximum van 10 bezoeken per abonnee per golfbaan vastgesteld.
 • Zolang de baanbezetting het toelaat, zijn er geen beperking qua starttijden of speeldagen.
 • Golf Chain is een organisatie, waarvan de aangesloten golfbanen lid zijn. Individuele golfers zijn geen lid.
 • Als abonnee aan Golf Chain bent u een overeenkomst aangegaan met uw eigen golfbaan. Eventuele klachten, vragen of opmerking dient u dan ook bij hen neer te leggen.
 • Op de ontvangende golfbaan identificeert u zich met uw NGF-pas of Federatiekaart en een geldig identificatiebewijs. Tevens dient op uw golftas duidelijk zichtbaar de Golf Chain bag-tag te bevestigen.
 • De aan u verstrekte Golf Chain bag-tag blijft eigendom van Golf Chain. U dient deze na het beëindigen van uw abonnement uiterlijk binnen 4 weken in te leveren op uw golfbaan. Indien u daar niet aan voldoet, zal uw golfbaan een bedrag van 35 euro in rekening brengen.
 • Bij misbruik en/of het verlenen van medewerking daaraan, wordt direct uw abonnement, zonder enige compensatie, beëindigd. Het is mogelijk dat dit royement voor meerdere jaren geldt.
 • Indien u daar aanleiding toe geeft, kan uw golfbaan eenzijdig uw abonnement per direct beëindigen.

Baanstatus

02/12/2023 08:05
18 holes baan
Geopend
Pin position NVT
Zomergreens
Ja
Wintergreens
Nee
Qualifying
Nee

Reserveer

Starttijden

Mijn Bergvliet

Lesboeken

Wedstrijdkalender