Baanregels

Baanregels, etiquetteregels, kledingvoorschriften en plaatselijke regels

Zoals bij iedere sport zijn er regels. In de golfsport hanteren we baanvoorschriften, kledingvoorschriften, etiquetteregels en plaatselijke regels (Local Rules).

Hieronder vindt u de regels zoals deze gelden op Golfbaan Landgoed Bergvliet op een rij.

 

Baanvoorschriften

 • Bent u in het bezit van de baanpermissie en u wilt naar de 9 holes baan? Dan dient u uw baanpermissie-kaart te tonen bij de receptie, voordat u de baan opgaat.
 • Wilt u de 18 holes wedstrijdbaan op? Dan dient u (minimaal) uw handicap 54-bewijs te tonen bij de receptie, voordat u de baan opgaat.
 • Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang op de baan.
 • Oefenswings op de afslagplaats zijn niet toegestaan.

 

Kledingvoorschriften

 • Polo, blouse of een shirt met kraagje.
 • Lange broek, jeans (mits netjes), bermuda.
 • Golfschoenen zijn verplicht.

 

Etiquetteregels

Zorg voor de baan

Algemeen:

Op Landgoed Bergvliet gelden de etiquette regels zoals die staan vermeld in het door de NGF uitgegeven spelregelboekje “Golfregels vanaf 2016”.

Specifiek:

 • Bunkers: voordat een speler de bunker verlaat behoort hij met de daarvoor bestemde hark, alle door hem en anderen gemaakte gaten en voetstappen in de buurt zorgvuldig op te vullen en vlak te maken.
 • Fairway: spelers behoren elk gat van een uitgeslagen plag op de fairway zorgvuldig te herstellen en de uitgeslagen plag terug te leggen.
 • Green: spelers behoren elke pitchmark, ongeacht of die door de speler zelf is veroorzaakt, zorgvuldig te herstellen. Nadat alle spelers in de groep hebben uitgespeeld, behoort elke door golfschoenen ontstane beschadiging (spikemarks) op de green te worden hersteld.

 

 

Plaatselijke regels (Local Rules)

Vaste plaatselijke regels (Permanent Local Rules)

 

Buiten de baan

Het gebied 'buiten de baan' (Out of Bounds) wordt aangegeven door witte markeringen (witte palen e/o palen met een witte kop). Op hole 18 wordt de grens aan de linkerzijde (tussen looppad en baan) en aan de rechterzijde (tussen baan en driving range) tevens aangegeven en bepaald door het hekwerk waarbij het net als vast onderdeel van die grens dient te worden beschouwd.

 

Grond in bewerking

Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe markeringen (palen e/o lijnen). De speler MOET de belemmering ontwijken conform regel 25-1 a en b.

 

Bescherming van jonge aanplant/jonge bomen

Indien er sprake is van belemmering door jonge aanplant (gemerkt met een blauw lintje) of aangepaalde bomen inclusief de boomspiegel, MOET de speler deze belemmering ontwijken en handelen volgens regel 24-2b.

 

Grindpaden

Grindpaden zijn vaste obstakels. De speler mag deze belemmering ontwijken en handelen volgens regel 24-2b

 

Afstandspalen

Afstandspalen voor 150 meter en grenspalen van waterhindernissen zijn losse obstakels. De speler mag deze obstakels wegnemen volgens regel 24-1. Na het spelen a.u.b. de grenspalen terugplaatsen!

 

Sproeikoppen

 1. Als de bal van de speler door de baan ligt en de speellijn naar de hole wordt belemmerd door een vast obstakel op of binnen twee stoklengten van de green en binnen twee stoklengten van de bal dan mag de speler de belemmering als volgt ontwijken: “De bal moet worden opgenomen en GEDROPT op een punt zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag, dat (a) niet dichter bij de hole is, (b) de belemmering ontwijkt en dat (c) niet in een hindernis of op een green is.”
 2. Als de bal van de speler op de green ligt en een vast obstakel binnen twee stoklengten van de green vormt een belemmering op de puttinglijn, dan mag de speler de belemmering als volgt ontwijken: “De bal moet worden opgenomen en GEPLAATST op een punt zo dicht mogelijk bij de plek waar de bal lag, dat (a) niet dichter bij de hole is, (b) de belemmering ontwijkt en dat (c) niet in een hindernis is.”

De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij is opgenomen.

 

Uitzondering: Een speler mag een belemmering niet volgens deze plaatselijke regel ontwijken, indien het voor hem duidelijk geen zin heeft een slag te doen vanwege een andere belemmering dan een vast obstakel zoals bedoeld in deze plaatselijke regel.

 

Provisionele bal volgens regel 26-1 (waterhindernis) bij Hole 15

Indien het onduidelijk is of een bal in de waterhindernis van hole 15 ligt of daarin verloren is, mag een speler een andere bal spelen als provisionele bal volgens een van de mogelijkheden van regel 26-1 die van toepassing is. Indien de oorspronkelijke bal buiten de waterhindernis wordt gevonden, moet de speler daarmee verder spelen. Indien de oorspronkelijke bal in de waterhindernis wordt gevonden, mag de speler de bal spelen zoals hij ligt of verder spelen met de bal die volgens regel 26-1 als provisionele bal is gespeeld. Indien de oorspronkelijke bal niet is gevonden of geïdentificeerd is binnen de zoektijd van vijf minuten moet de speler verder spelen met de provisionele bal.

 

Apparaten die afstanden meten

Met inachtneming van het gestelde in regel 14-3, mag een speler voor alle ronden op deze baan afstanden bepalen met een afstandmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid, enzovoort) overtreedt hij regel 14-3

 

Tijdelijke plaatselijke regels (Temporary Local Rules)

 

Schade t.g.v. engerlingen

Schade aan de baan, aangericht door dieren op zoek naar larven, engerlingen en dergelijke alsmede gerepareerde schade mag beschouwd worden als abnormale terreinomstandigheid en worden ontweken volgens regel 25-1b.

 

Erosiesleuven in bunkers

Diepe voren en sleuven in bunkers ontstaan als gevolg van hevige regenval (erosie) mogen worden aangemerkt als abnormale terreinomstandigheid en worden ontweken volgens regel 25-1b.

 

Winterregels

 

Plaatsen en Schoonmaken

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler MOET de ligplaats van de bal merken voordat hij hem opneemt. De speler moet de opgenomen bal PLAATSEN binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole, op een plek die niet in een hindernis of op een green is. Een speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen en wanneer de bal is geplaatst is hij in het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is regel 20-3d van toepassing. Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek waar hij werd geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de bepalingen van een andere regel van toepassing zijn.

Indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te merken voordat hij hem opneemt, de balmerker beweegt voordat de bal in het spel wordt gebracht of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door hem met een stok te verrollen, krijgt hij één strafslag.”

Noot: “Kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

 

Ingebedde bal door de baan

Door de baan mag een bal die is ingebed (in zijn eigen pitchmark), zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en GEDROPT zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen, moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is.

 

Uitzonderingen:

Een speler mag een belemmering niet volgens deze plaatselijke regel ontwijken, indien de bal ingebed is in zand in een gedeelte dat niet kort gemaaid is.

Een speler mag een belemmering niet volgens deze plaatselijke regel ontwijken, indien de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan de terreinomstandigheid als bedoeld in deze plaatselijke regel.

 

Overtreding van de Local Rules

De straf voor overtreding van bovenstaande local rules zijn:

 • Matchplay: Verlies van de hole
 • Strokeplay: Twee strafslagen

Baanstatus

27/07/2021 08:12
18 holes baan
Geopend
Pin position D
Zomergreens
Ja
Wintergreens
Nee
Qualifying
Ja

Reserveer

Starttijden

Mijn Bergvliet

Lesboeken

Wedstrijdkalender