Greenkeeper team

Maak kennis met ons team

Greenkeeper team

De greenkeepers op Landgoed Bergvliet doen hun uiterste best de golfbaan voor u - op een duurzame manier - in optimale conditie te houden.

Hiervoor zijn in het verleden een baanbeheerplan en milieuzorgplan opgesteld op basis waarvan in 2014 aan Landgoed Bergvliet het GEO-certificaat is toegekend.

GEO Certified™ is het symbool van fantastische golfomgevingen over de hele wereld – dit symbool toont aan dat de golfomgeving voldoet aan een aantal normen inzake natuur, water, energie, voorzieningsketen, controle op vervuiling, en het is een gemeenschap die geëngageerd is om constant te verbeteren. GEO Certified™ is wereldwijd erkend en goedgekeurd door steeds meer organisaties en mensen, zowel in als buiten de golfwereld. En daar horen wij ook bij!

Baanbeheersing, milieuzorg en GEO-certificaat

In de winter van 2013-2014 heeft NLadviseurs op Landgoed Bergvliet gewerkt aan een baanbeheerplan en milieuzorgplan. Het doel: optimalisering van het baanbeheer en het behalen van het GEO-certificaat. In samenwerking met veldecoloog Coen Knotters is de aanwezige flora en fauna in kaart gebracht.

Door middel van twee rapportages is gewerkt aan een kwaliteitsimpuls van het golfbaanbeheer en de bedrijfsvoering op Golfbaan Landgoed Bergvliet. Het zo natuurlijk mogelijk beheren van de golfbaan is een vanzelfsprekende zaak, maar toch waren we op zoek naar manieren om de ecologische waarde te verhogen en te borgen. Door de dagelijkse gang van zaken vast te leggen en te evalueren is een waardevol document ontstaan waar toekomstige beslissingen op kunnen worden gebaseerd.

Benieuwd naar het complete rapport? U vindt het op de website van de Golf Environment Organisation. In het rapport zijn verschillende interessante bevindingen te lezen zoals de beschermde diersoorten die op de golfbaan voorkomen.

Baanstatus

20/04/2024 15:13
18 holes baan
Geopend
Pin position C
Zomergreens
Ja
Wintergreens
Nee
Qualifying
Ja

Reserveer

Starttijd boeken

Lesboeken

Wedstrijdkalender