Uitgebreide info wedstrijden

Golfclub Bergvliet organiseert voor haar leden, jong en oud, beginnende en ervaren golfers, hoge en lage handicappers, aantrekkelijke wedstrijden, waarbij steeds een goede balans tussen prestatiegerichte en recreatieve wedstrijden wordt nagestreefd. De wedstrijden zijn er primair op gericht om de binding met de golfclub te verhogen. Samenzijn na afloop is minstens zo belangrijk als de wedstrijd zelf, leden moeten zich thuis voelen.

Hieronder vind je uitgebreide informatie over de wedstrijden, die Golfclub Bergvliet organiseert.
Wij hopen je bij één van deze wedstrijden te ontmoeten.

Meerdaagse funwedstrijden
  Eclectic wedstrijden
  Rydercup
  Themawedstrijden voorjaar
  Matchplaycompetitie