Uitgebreide info wedstrijden

Golfclub Bergvliet organiseert voor haar leden, jong en oud, beginnend en ervaren, hoge en lage handicappers, aantrekkelijke wedstrijden, waarbij een goede balans tussen prestatiegerichte en recreatieve wedstrijden wordt nagestreefd. De wedstrijden zijn er primair op gericht om de binding met de golfclub te verhogen. Samenzijn na afloop is minstens zo belangrijk als de wedstrijd zelf.