Herendag

Elke maandagGolfclub Bergvliet organiseert voor haar leden, jong en oud, beginnende en ervaren golfers, hoge en lage handicappers, aantrekkelijke wedstrijden en andere evenementen of activiteiten, waarbij steeds een goede balans tussen prestatie en recreatie wordt nagestreefd.
De georganiseerde activiteiten zijn er primair op gericht om de binding met de golfclub te verhogen. Samenzijn na afloop is minstens zo belangrijk als de wedstrijd zelf, leden moeten zich thuis voelen.

Eén van deze wedstrijden is de HERENDAG.

Op deze HERENDAG wordt wekelijks, steeds op de maandagen, een onderlinge 18 holes wedstrijd georganiseerd door de 6 man sterke Herendagcommissie. Aan deze wedstrijd wordt door 55 tot 72 heren aan deelgenomen.

Onderstaand een beschrijving wat je kunt verwachten en, omgekeerd, wat wij van u als deelnemer verwachten.

DE HERENDAG
Deelname staat open voor alle mannelijke Leden van Golfclub Bergvliet.
Elke maandag, met uitzondering van feestdagen, wordt er een 18 holes wedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijden zijn van april tot november qualifying zodat door deelname je handicap dynamisch zal zijn (zie ook winterhandicap).
In overleg met de wedstrijdleiding kan maximaal 3 x per jaar een introducé deelnemen aan de herenochtend.

Indelen van flights
De herendag heeft op de maandagen 2,5 uur om de wedstrijd in te plannen. Uitgaande van starten om de 8 minuten kunnen 19 flights van 3 heren worden opgesteld. Dit komt neer op 57 deelnemers.
Zijn er meer aanmeldingen, dan worden er naar behoefte flights van 4 opgesteld. Deze 4-ballen starten ook om de 8 minuten. Er is dan plaats voor 72 spelers; zijn er meer dan komen die op de reservelijst.
De wedstrijdleider maakt de indeling op basis van de deelnemers, die zich 8 dagen van te voren hebben ingeschreven.

Categorie – indeling
Er wordt gespeeld in meerdere categorieën. De indeling is afhankelijk van de speelsterkte van de deelnemer. De wedstrijdleiding streeft er naar, om per categorie een zelfde aantal spelers in te delen. Naar inzicht van de wedstrijdcommissie kan deze categorie-indeling aangepast worden. Een wijziging zal altijd bekend gemaakt worden!
De categorieën spelen door elkaar, maar er wordt per categorie een uitslag gemaakt. Op deze manier wordt het aantrekkelijker om deel te nemen aan de Herendagwedstrijden.

Kosten
Aan deelname zijn kosten verbonden, € 3,00 startgeld alsmede 1 nieuwe golfbal. De ingezamelde ballen worden gebruikt als prijs voor de winnaars.

Aanmelden
Je dient je uiterlijk 8 dagen voorafgaand aan de wedstrijddatum in te schrijven, via het Golfdashboard onder het kopje wedstrijden. Kies voor wedstrijdkalender om je voor één of meer wedstrijden in te schrijven. Heb je een handicap van 32.4 en hoger, dan speel je in principe van de rode tee.
Bij het inschrijven kun je speciale wensen kenbaar maken, zoals het gebruik van een buggy, een verzoek om een aangepaste starttijd bijvoorbeeld door ziekenbezoek. De wedstrijdcommissie zal zo veel mogelijk met deze wensen rekening houden.
Een wens om altijd laat te willen spelen zal niet worden gehonoreerd, tenzij hier een plausibele reden voor is. Incidenteel kun je een voorkeur uitspreken om samen met een andere speler in dezelfde flight te spelen.
Er wordt geen rekening gehouden met een wens om niet met iemand te spelen!
Binnen 8 dagen voor de wedstrijddatum is het, behoudens speciale uitzonderingen, niet meer mogelijk in te schrijven.

Startlijst
Op de zaterdag voorafgaande aan de herendag wordt om 12.00 uur de startlijst vrijgegeven, zodat je jouw starttijd kunt zien.

Afmelden
Je kunt je tot 8 dagen voor de wedstrijd via het Golfdashboard uitschrijven. Binnen de genoemde periode van 8 dagen voor de wedstrijd kun je je uiterlijk t/m woensdag per mail afmelden: herendag@golfclubbergvliet.nl, omdat daarna de flightindeling wordt gemaakt. Uiteraard ziekte uitgezonderd!
Laat in ieder geval aan de wedstrijdleiding en je flightgenoten weten dat je verhinderd bent/zult zijn, dat is voor iedereen wel zo prettig.

Invoeren scorekaarten
Vul direct na afloop van de speelronde de scores in van jezelf en die van speler die jij gemarked hebt! Dus ga je niet eerst verkleden! Heb je na binnenkomst van de laatste flight nog geen score ingevoerd, dat wordt je kaart als No Return worden geregistreerd.

Prijzen
De eerder, bij binnenkomst, ingeleverde golfballen worden na de wedstrijd uitgereikt naar rato van de hoogste scores per categorie en naar rato van het aantal deelnemers per categorie. Voor op de op zomergreens gescoorde birdies wordt een stenen vogeltje uitgereikt. In het geval dat er een eagle wordt geslagen zal een adelaartje worden uitgereikt. Voor de op wintergreens gescoorde birdies of eagles zal geen vogeltje worden uitgereikt. De prijzen worden maximaal één week bewaard en komen daarna te vervallen.

Zomerkampioenschappen
Gedurende de periode 1 april tot eind oktober worden alle uitslagen van de wekelijkse gespeelde wedstrijden van zowel de A als de B categorie bijgehouden en vormen hiermee een apart overall zomerkampioenschap. De wekelijkse uitslagen worden hierin als Stableford uitslag genoteerd en vormen met elkaar een totaal voor iedere deelnemer. Indien een deelnemer meer dan 18 wedstrijden heeft deelgenomen, zullen de beste 18 uitslagen bepalend zijn voor de individuele totaalscore. Tijdens de wedstrijd om de Zilveren Tee begin november wordt de winnaar van de Zomerkampioenschappen bekend gemaakt.

Speciale wedstrijden

Funwedstrijden:
De commissie organiseert in plaats van de bovengenoemde wedstrijd ook een aantal keren een zogenaamde funwedstrijd. Dit kan bv. een 3-stokkenwedstrijd of een touwtjeswedstrijd zijn. Meestal worden deze gespeeld wanneer de greenkeepers groter onderhoud uitvoeren, waardoor de te spelen holes niet voor iedereen gelijkwaardig zijn. Om deze reden wordt dit niet vooraf op de wedstrijdkalender aangegeven.
In de winterperiode (november t/m maart) zullen er een funwedstrijden worden gespeeld, ;zo mogelijk in combinatie met een shotgunwedstrijd.

Zilveren Tee
De eerste maandag van november wordt gestreden om de felbegeerde Zilveren Tee wisselbokaal. Een shotgun Strokeplaywedstrijd met 100% handicapverrekening met wisselbokaal en bijbehorende kampioenspolo. De winnaar wordt geacht om deze polo elke 1e maandag van de maand te dragen. De wedstrijd wordt gespeeld in twee categorieën, er zijn dan ook twee wisselbokalen. Om in aanmerking te komen voor deze bokaal en de kampioenspolo moet je minimaal 5 maal hebben deelgenomen aan reguliere herendagwedstrijden. Voor de aankleding van deze wedstrijd zal een extra bijdrage worden gevraagd.

Heren invitatiedag
Eenmaal per jaar organiseren diverse commissies zogenaamde “invitatiedagen” om ook niet-leden te betrekken bij Landgoed Bergvliet en de golfclub. Ook de Herendagcommissie organiseert een invitatiedag, waarbij je als speler van de Herendag één of meer invitees kunt uitnodigen.
Deze dag bestaat uit ontvangst met een koffiebuffet, een shotgunwedstrijd over 18 holes, verrassing(en) in de baan in de vorm van een hapje/drankje, diverse leuke prijsjes voor de best scorende teams en een BBQ of buffet.
Voor niet-leden zal de greenfee ter beschikking worden gesteld, voor deelname aan de barbecue en andere versnaperingen zijn kosten verbonden. Je inschrijving is pas definitef als de penningmeester je bijdrage heeft ontvangen. Ook zonder invité kun je aan deze wedstrijd deelnemen.
Breng in elk geval een goed humeur mee!

Teerdag
Op de eerste maandag in augustus wordt er een pot-verteerdag georganiseerd, waarbij een deel van de inleg aan de Herenochtenden wordt ingezet om er een nog gezelligere dag van te maken.
Deze dag bestaat uit ontvangst met koffiebuffet, een shotgunwedstrijd over 18 holes, verrassing(en) in de baan in de vorm van hapje/drankje, diverse leuke prijsjes voor de best scorende en een BBQ of buffet.
Afhankelijk van het aantal deelnames aan de Herendagwedstrijden in het lopende jaar kan per deelnemer een bijdrage worden verlangd.

Kerstgolfbal
Op de derde maandag in december wordt er een Kerstbal-golfdag georganiseerd, waarbij een deel van het geld, wat is gespaard van de inleg aan de Herenochtend, wordt ingezet om het lopende kalenderjaar passend af te sluiten.
Deze dag zal bestaan uit een shotgunwedstrijd over 18 holes. Na de wedstrijd verzamelen bij het Chinees/Japans restaurant het Paradijs in Oosterhout voor een gezamenlijk diner/lopend buffet en bijbehorende drankjes.
Afhankelijk van het aantal deelnamen in het lopende jaar kan een bijdrage worden verlangd.

Winterspecials
Op de eerste maandagen van de wintermaanden december t/m maart worden er om de maand shotgunwedstrijden georganiseerd, waarbij steeds weer gepoogd zal worden de prijsuitreiking van de wedstrijden leuk in te kleuren met bijvoorbeeld een kop erwtensoep, oliebollen enz. Hiervoor wordt voor de deelname een speciaal prijskaartje gehanteerd.

Hole 19
Het is een goede gewoonte om de flightgenoten na afloop van de wedstrijd een consumptie aan te bieden. Dit is echter geen verplichting. Gezien de stijging van de horecaprijzen is het begrijpelijk, dat er binnen een flight afspraken worden gemaakt of je bijvoorbeeld alleen betaalt voor de eigen consumptie.

Aandachtspunten

Houd je zo veel mogelijk aan de golf en etiquette regels!
Repareer pitchmarks op de green, leg de uitgeslagen plaggen terug, hark de bunker aan, plaats je uitrusting voorbij de green en noteer je slagen op de eerstvolgende tee.
Twijfel je over een golfregel, vraag dat dan aan je flightgenoten. Kom je er onderling niet uit, noteer dan de vraag en raadpleeg na afloop van je ronde de wedstrijdleiding.

Snelheid in de baan
Er wordt ready-golf gespeeld, dus als je klaar bent om te spelen sla dan je bal. Sla altijd een provisionele bal als de bal mogelijk verloren is gegaan. Help je flightgenoot met zoeken naar de bal, maar pas dan nadat je zelf hebt geslagen.
Sluit goed aan bij de voorgaande flight en laat geen gat vallen van meer dan een hole!

Winterhandicap
In het geval dat de baan niet meer qualifying is, bijvoorbeeld in de winterperioden, zal de officiële handicap niet meer worden aangepast. Er zijn echter mensen, die juist in de winter hoge scores maken. Om te voorkomen, dat zij elke week met de ballen naar huis gaan, passen we een winterhandicap toe.

Correspondentie
Vragen over de wedstrijd of de Herendagcommissie graag via herendag@golfclubbergvliet.nl.

Wij als commissie trachten steeds om voor iedereen een zo gezellig mogelijke golfmaandag te maken. Wij zien je graag verschijnen!

8 februari 2024

herendag-1.jpg
herendag-2.jpg
herendag-3.jpg
herendag-4.jpg
herendag-5.jpg