Herendag

Elke maandag

  Op de wekelijkse Herendag wordt, steeds op de maandag, een onderlinge 18 holes wedstrijd georganiseerd door de 6 man sterke Herendagcommissie. Gemiddeld nemen een man of 55 tot 60 deel.
 


Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet organiseert voor haar leden, jong en oud, beginnende en ervaren golfers, hoge en lage handicappers, aantrekkelijke wedstrijden en andere evenementen of activiteiten, waarbij steeds een goede balans tussen prestatie en recreatie wordt nagestreefd.
De georganiseerde activiteiten zijn er primair op gericht om de binding met de golfclub te verhogen. Samenzijn na afloop is minstens zo belangrijk als de wedstrijd zelf, leden moeten zich thuis voelen.

EEN van deze wedstrijden is de HERENDAG.

Op deze HERENDAG wordt wekelijks, steeds op de maandagen, een onderlinge 18 Holes wedstrijd georganiseerd door de 6 man sterke Herendagcommissie.
Aan deze wedstrijd wordt door 55 tot 72 heren aan deelgenomen.

Onderstaand een beschrijving wat u kunt verwachten en omgekeerd, wat wij van u als deelnemer verwachten:

DE HERENDAG:
Deelname staat “open” voor alle mannelijke Leden van Vereniging Golfclub Landgoed Bergvliet.
Elke maandag, behoudens feestdagen op maandagen, wordt er een, onderlinge, 18 holes wedstrijd georganiseerd. 
Deze wedstrijden zijn van april tot november “qualifying” (hangt ook af van het oordeel van de greenkepers!) zodat door deelname uw handicap dynamisch zal zijn. (zie ook winterhandicap)

Indelen van flights 
De herendag heeft op de maandagen 2 ½ uur om de wedstrijd in te plannen.
Uitgaande van starten om de 8 minuten kunnen 19 flights van 3 heren worden opgesteld. Dit komt dat neer op 57 deelnemers. 
Zijn er meer aanmeldingen, dan worden er naar behoefte flights van 4 opgesteld; deze 4-ballen starten ook om de 8 minuten. Er is dan plaats voor 70 spelers; zijn er meer dan komen die op de reservelijst.
De wedstrijdleider maakt de indeling op basis van de deelnemers, die zich 8 dagen van te voren hebben ingeschreven; als erop dat moment bijvoorbeeld maar 51 heren zijn aangemeld, gaan de overgebleven 2 starttijden automatisch terug naar Bergvliet.
Dit betekent dat de flights (3-bal) in principe altijd vol zitten!

Kosten:
Aan deelname zijn kosten verbonden, €  2,50 startgeld alsmede 1 nieuwe golfbal. 
De ingezamelde ballen worden gebruikt als prijs voor de winnaars.

Aanmelden:
 U dient zich uiterlijk 8 dagen voorafgaand aan de wedstrijddatum in te schrijven , via “Mijn Bergvliet” onder het kopje “wedstrijden” en de gewenste speeldatum. Er kan ,vooruit’ worden geboekt.
U kunt dan ook speciale wensen kenbaar maken; zoals het gebruik van een buggy, een verzoek om een aangepaste starttijd bijvoorbeeld door ziekenbezoek. Wij zullen zo veel mogelijk met deze wensen rekening houden. 
Geef bij het inschrijven ook door van welke kleur tee u wilt spelen. 
Bij een handicap van 32.4 en hoger speelt u in principe van rood. Dit is gedaan om de snelheid in het spel te houden!
Een wens om altijd laat te willen spelen zal niet worden gehonoreerd, tenzij hier een plausibele reden voor is aangegeven.
Incidenteel kan men een voorkeur uitspreken om samen met een andere speler in dezelfde flight te spelen. 
Er wordt geen rekening gehouden met een wens om niet met iemand te spelen! 
Binnen 8 dagen voor de wedstrijddatum is het, behoudens speciale uitzonderingen, niet meer mogelijk u in te schrijven.  Bij hoge uitzondering kan men zich t/m woensdag voor de wedstrijd nog aan en afmelden via een mail gericht aan herendag@golfclubbergvliet.nl
Na woensdag kan men zich niet meer aanmelden dus ook niet meer deelnemen aan de wedstrijd van maandag.
Op de vrijdag voorafgaande aan de herendag wordt om 12.00 uur de startlijst opgemaakt. Deze startlijst wordt zaterdagmiddag vrijgegeven, zodat u uw starttijd kunt zien. 

Afmelden:
Indien u uw inschrijving terug wil trekken cq. wilt wijzigen kunt u dit tot 8 dagen voor de wedstrijddatum via “Mijn Bergvliet”doen. 
Binnen de genoemde periode van 8 dagen is dit niet meer via “Mijn Bergvliet” mogelijk. U dient zich dan af te melden via herendag@landgoedbergvliet.nl en wel uiterlijk  t/m woensdag voor de wedstrijd ; daarna wordt de flightindeling definitief gemaakt. Uiteraard ziekte uitgezonderd!
Laat in ieder geval aan de wedstrijdleiding en uw flightgenoten weten dat u verhinderd bent/zal zijn, dat is voor uw flightgenoten en de commissie wel zo prettig.

Invoeren scorekaarten
Na het beëindigen van de gespeelde ronde dient u uw scores zelfstandig in te voeren in het golf 4U systeem van de golfclub.  Dit kan via de app in de telefoon of  via de kiosk bij de entree van het clubhuis en de kleedkamers. 
Het invoeren van de scorekaart moet direct na afloop van uw speelronde! 
Vergelijk de genoteerde slagen met je marker en voer je kaart in. Dus ga je niet eerst verkleden! 
Als men na binnenkomst van de laatste flight nog geen score heeft ingevoerd, zal die kaart als No Return worden geregistreerd. 

Prijzen:
De wedstrijden worden gespeeld in twee handicap categorieën, te weten een A - categorie  met een  handicap 0 tot en met 26.5 en B - categorie  met een handicap 26.5 en hoger.
De eerder, bij binnenkomst, ingeleverde golfballen worden direct na de wedstrijd uitgereikt naar rato van de hoogste scores per categorie en naar rato van het aantal deelnemers per categorie.
De prijzen worden maximaal 1 week vastgehouden en daarna komen de prijzen te vervallen. 

Voor op de op zomergreens gescoorde birdies wordt een stenen “vogeltje” uitgereikt.  In het geval er een eagle wordt geslagen zal er een adelaartje worden uitgereikt. 
Voor de op wintergreens gescoorde birdies of eagles zal geen “vogeltje” worden uitgereikt.

Speciale wedstrijden:

Funwedstrijden:
De commissie organiseert in plaats van de bovengenoemde wedstrijd ook een aantal keren een zogenaamde “funwedstrijd”. Dit kan een “3 stokkenwedstrijd”, een “touwtjes wedstrijd” of oid zijn.
Dit reden hiertoe wordt meestal ingegeven om de greenkeepers in de gelegenheid te stellen om groter onderhoud uit te kunnen voeren, waardoor de te spelen holes niet voor iedereen gelijkwaardig zullen zijn.
Om deze reden is het niet altijd mogelijk dit vooraf op de wedstrijdkalender aan te geven.

Zilveren Tee:
De eerste maandag van november wordt gestreden om de felbegeerde Zilveren Tee wisselbokaal. Een shotgun Strokeplaywedstrijd met 100% handicapverrekening met wisselbokaal en bijbehorende kampioenspolo. De winnaar wordt geacht om deze polo elke 1e maandag van de maand te dragen. Deze wedstrijd wordt gespeeld in de A en de B categorie: er zijn dan ook 2 wisselbokaals.
Hoewel deelname voor eenieder “open” staat, dient men minimaal 5 maal te hebben deelgenomen aan reguliere Herendagwedstrijden om in aanmerking te komen voor deze bokaal!

Heren invitatiedag:
Eenmaal per jaar worden er door diverse commissies zogenaamde “invitatiedagen” georganiseerd om ook niet Leden te betrekken bij Landgoed Bergvliet en de vereniging.
Ook de Herendagcommissie organiseert op eerste maandag van september  een Invitatiedag, waarbij u als speler van de Herendag een (of meerdere) invitee(s) kunt uitnodigen.
Op deze dag zal bestaan uit ontvangst met koffiebuffet, een shotgunwedstrijd over 18 holes, verrassing(en) in de baan in de vorm van hapje/drankje, diverse leuke prijsjes voor de best scorende teams en BBQ of buffet. Voor niet Leden zal de green fee ter beschikking worden gesteld, aan het overige zijn, vooraf aan te geven, kosten verbonden.

Teerdag: 
Op de eerste maandag in augustus wordt er een “pot verteerdag” georganiseerd, waarbij een deel van de inleg aan de Herenochtenden wordt ingezet om er een nog gezelligere dag van te maken.
Deze dag bestaat uit ontvangst met koffiebuffet, een shotgunwedstrijd over 18 holes, verrassing(en) in de baan in de vorm van hapje/drankje, diverse leuke prijsjes voor de best scorende en een BBQ of buffet. 
Afhankelijk van het aantal deelnames in het lopende jaar kan een bijdrage worden verlangd.

Kerstgolfbal:
Op de derde maandag in december wordt er een “Kerstbal golfdag” georganiseerd, waarbij een deel van het geld wat is gespaard van de inleg aan de Herenochtend zal worden ingezet om het lopende kalenderjaar passend af te sluiten.
Deze dag zal bestaan uit een shotgunwedstrijd over 18 holes. Na de wedstrijd verzamelen bij het Chinees/Japans restaurant het “Paradijs” in Oosterhout voor een gezamenlijk diner/lopend buffet en bijbehorende drankjes.
Afhankelijk van het aantal deelname in het lopende jaar kan een bijdrage worden verlangd.

Winterspecials:
Op de eerste maandagen van de wintermaanden december t/m maart worden er om de maand shotgunwedstrijden georganiseerd, waarbij steeds weer gepoogd zal worden de “prijsuitreiking” van de wedstrijden leuk in te kleuren met bijvoorbeeld een kop erwtensoep, oliebollen enz.
Hiervoor wordt voor de deelname een speciaal prijskaartje gehanteerd.

Aandachtspunten

Houdt u zo veel mogelijk aan de golf en etiquette regels! 
Repareer pitchmarks op de greens; leg de uitgeslagen plaggen terug, hark de bunker aan, plaats je uitrusting voorbij de green en noteer je slagen op de eerstvolgende tee.
Twijfelt u over een golfregel, vraag dat dan aan uw flightgenoten. Komt u er dan nog niet uit noteer dan de vraag en raadpleeg na afloop van uw ronde de wedstrijdleiding.

Snelheid in de baan
Er wordt ready-golf gespeeld; dus als u klaar bent om te spelen sla dan uw bal. Sla altijd een provisionele bal als de bal mogelijk verloren is gegaan. Help uw flightgenoot met zoeken naar de bal, maar pas dan nadat u zelf heeft geslagen.
Sluit goed aan bij uw voorgaande flight en laat geen gat vallen van meer dan een hole! 

Winterhandicap
In het geval dat de baan niet meer qualifying is; bijvoorbeeld in de winterperioden, zal de officiële
handicap niet meer worden aangepast. Er zijn echter mensen die juist in de winter hoge scores
maken. Om te voorkomen, dat zij elke week met de ballen naar huis gaan, passen we een
winterhandicap toe.

Correspondentie
Vragen over de wedstrijd of de Herendag Commissie graag via herendag@golfclubbergvliet.nl.

Wij als commissie trachten steeds weer er voor ieder een zo gezellig mogelijke golfmaandag van te maken. Wij zien u graag verschijnen!

herendag-1.jpg
herendag-2.jpg
herendag-3.jpg
herendag-4.jpg
herendag-5.jpg