Herendag

Elke maandag

  Op de wekelijkse Herendag wordt, steeds op de maandag, een onderlinge 18 holes wedstrijd georganiseerd door de 6 man sterke Herendagcommissie. Gemiddeld nemen een man of 55 tot 60 deel.
 


Onderstaand een beschrijving wat je kunt verwachten en, omgekeerd, wat wij van jou als deelnemer verwachten.

Herendag
Deelname staat open voor alle mannelijke leden van Golfclub Bergvliet.
Elke maandag, behoudens op feestdagen, wordt er een onderlinge 18 holes wedstrijd georganiseerd. Deze wedstrijden zijn van 1 april t/m 1e maandag van november qualifying (tenzij de golfbaan niet qualifying is), zodat door deelname jouw handicap dynamisch zal zijn. Naast de reguliere wedstrijd worden ook speciale wedstrijden georganiseerd.
Op de zaterdagochtend wordt via "Mijn Bergvliet" (keuze wedstrijden/startlijst) de flightindeling gepubliceerd.

Aanmelden
Je dient jezelf steeds minimaal 8 dagen voorafgaand aan de wedstrijd in te schrijven via "Mijn Bergvliet" (keuze wedstrijden/gewenste speeldatum). Inschrijving daarna is, behoudens speciale uitzonderingen, niet meer mogelijk. Er kan drie maanden vooruit worden ingeschreven.
Speciale wensen zoals het gebruik van handicart/buggy, incidenteel een speciale flightsamenstelling, incidenteel een gewenste vroege of late start-/speeltijd, kun je individueel bij je inschrijving in het vak opmerkingen kenbaar maken. De commissie probeert rekening te houden met je wensen.

Afmelden
Je kunt jouw inschrijving tot 8 dagen voor de wedstrijd wijzigen of annuleren via "Mijn Bergvliet". Daarna kun je dit alleen nog via een mail aan herendag@golfclubbergvliet.nl, mogelijk voor vrijdagavond 11.59 uur i.v.m. het samenstellen van de flights of anders zo spoedig mogelijk. Laat in ieder geval weten dat je verhinderd bent, dat is voor je flightgenoten wel zo prettig.


Reguliere wedstrijd

Kosten
Aan deelname zijn kosten verbonden, € 2,50 startgeld alsmede 1 nieuwe golfbal. De ingezamelde ballen worden gebruikt als prijs voor de winnaars.

Prijzen
Na het beëindigen van de gespeelde ronde voer je zelf je score in via de terminal bij de ingang van de lockerruimte of op je telefoon met de app van E-Golf4U.
De wedstrijden worden gespeeld in twee handicap categorieën, te weten een A-categorie met een handicap 0 tot en met 26.5 en B-categorie met een handicap 26.5 en hoger. De eerder, bij binnenkomst, ingeleverde golfballen worden direct na de wedstrijd uitgereikt naar rato van de hoogste scores per categorie en naar rato van het aantal deelnemers per categorie.
Spelers, die op zomergreens een birdie scoren, ontvangen een stenen vogeltje. In geval van wintergreens worden geen birdies uitgereikt.


Speciale wedstrijden

Funwedstrijden

De commissie organiseert in plaats van de reguliere wedstrijd een aantal keren een zogenaamde "funwedstrijd". Dit kan een "3 stokkenwedstrijd", een "touwtjeswedstrijd" o.i.d. zijn. Deze wordt meestal gespeeld op dagen dat de greenkeepers groter onderhoud uitvoeren, waardoor de te spelen holes niet voor iedereen gelijkwaardig zijn.

Zilveren Tee
De eerste maandag van november wordt, in een shotgun strokeplaywedstrijd met 75% handicapverrekening, gestreden om de felbegeerde Zilveren Tee wisselbokaal en bijbehorende kampioenspolo. De winnaar wordt geacht om deze polo elke 1e maandag van de maand te dragen. Deelname staat voor eenieder open, maar alleen spelers die minimaal vijf maal hebben deelgenomen aan de reguliere wedstrijden komen in aanmerking voor de Zilveren Tee!

Heren Invitatiedag
Eenmaal per jaar worden er door diverse commissies zogenaamde "invitatiedagen" georganiseerd om ook niet-leden te betrekken bij Landgoed Bergvliet en de golfclub.
Ook de Herendagcommissie organiseert op een maandag, meestal in juni, een invitatiedag, waarbij je als speler van de Herendag één of meer gasten kunt uitnodigen. Deze dag zal bestaan uit ontvangst met koffiebuffet, een shotgunwedstrijd over 18 holes, verrassing(en) in de baan in de vorm van een hapje/drankje, diverse leuke prijsjes voor de best scorende teams en BBQ of buffet. Voor niet-leden zal de greenfee ter beschikking worden gesteld. Aan de wedstrijd zijn vooraf aangegeven kosten verbonden.
Inschrijven voor de invitatiedag kan via een inschrijfformulier op de website.

Teerdag
Op de eerste maandag in augustus wordt er een "Potverteerdag" georganiseerd, waarbij een deel van het geld dat gespaard is van het startgeld voor de Herendag, zal worden aangewend om er een nog iets gezelligere dag dan normaal van te maken. Deze dag zal bestaan uit ontvangst met koffiebuffet, een shotgunwedstrijd over 18 holes, verrassing(en) in de baan in de vorm van een hapje/drankje, diverse leuke prijsjes voor de best scorende spelers en een BBQ of buffet. Afhankelijk van het aantal deelnames in het lopende jaar kan een bijdrage worden verlangd.

Kerstgolfbal
Op de derde maandag in december wordt er een "Kerstbal-golfdag" georganiseerd, waarbij een gedeelte van het geld, gespaard van het startgeld voor de Herendag, zal worden ingezet om het lopende jaar passend af te sluiten. Deze dag zal bestaan uit een shotgunwedstrijd over 18 holes met aansluitend een gezamenlijk diner/lopend buffet met bijbehorende drankjes bij het Chinees/Japans restaurant "Paradijs" in Oosterhout. Afhankelijk van het aantal deelnames in het lopende jaar kan een bijdrage worden verlangd.

Winterspecials
Op de eerste maandagen van de wintermaanden december t/m maart worden er shotgunwedstrijden georganiseerd, waarbij steeds weer gepoogd zal worden de "prijsuitreiking" van de wedstrijden leuk in te kleuren met bijvoorbeeld een kop erwtensoep, oliebollen enz. Hier zal wel een speciaal prijskaartje aanhangen, wat steeds vooraf bekend zal worden gemaakt.

En verder
Het is bij de deelnemers aan de Herendag een goede gewoonte om met je flight nog even uit te blazen in afwachting van de prijsuitreiking en elkaar wederzijds een consumptie aan te bieden.

Bij speciale verjaardagen/kroonjaren (50, 55, 60 jaar enz.) van een deelnemer mag deze vooraf zijn gewenste flightgenoten aangeven en zal er extra aandacht aan deze speler worden besteed. Een goede gewoonte is dat de speler degenen, die na afloop nog aanwezig zijn, een consumptie aanbiedt. Wel wordt vooraf met de betrokken speler kortgesloten of deze dit wenselijk vindt of liever niet heeft dat er aandacht aan geschonken zal worden.

Wij als commissie trachten steeds weer er voor ieder een zo gezellig mogelijke golfmaandag van te maken. Wij zien je graag verschijnen!

We hopen dat we je een goed beeld hebben gegevens van de Herendag. Heb je nog vragen, mail dan naar herendag@golfclubbergvliet.nl.

herendag-1.jpg
herendag-2.jpg
herendag-3.jpg
herendag-4.jpg
herendag-5.jpg