Winterregels

Golfregels aangepast aan de omstandigheden

Zodra de omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden de winterregels van kracht.

Bij overtreding van een winterregel volgt de algemene straf:

  • matchplay: verlies van de hole
  • strokeplay: twee strafslagen

Ingebedde bal in het algemene gebied


Indien de bal van een speler is ingebed in het algemeen gebied, behalve in zand in een gebied niet gemaaid op fairway hoogte of lager, dient de speler eerst deze situatie zonder straf te ontwijken conform regel 16.3. Daarna mag de speler de bij "Plaatsen en schoonmaken" omschreven winterregel toepassen.

Een speler mag de hier omschreven belemmering niet volgens deze plaatselijke regel ontwijken, indien de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan de terreinomstandigheid als bedoeld in deze plaatselijke regel.

Plaatsen en schoonmaken


Regel 14.1 en regel 14.2
Als de bal van een speler in het algemeen gebied, gemaaid op fairway hoogte of lager, ligt, mag de bal zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler MOET, voordat hij de bal opneemt, de ligplaats van de bal merken op straffe van een strafslag. Daarna dient de speler de oorspronkelijke of een andere bal te PLAATSEN binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats. Dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn en MOET zich in het algemeen gebied bevinden.

Een speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen en wanneer de bal is geplaatst, is hij in het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is regel 14.2e van toepassing. Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek waar hij werd geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de bepalingen van een andere regel van toepassing zijn.

Indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te merken voordat hij hem opneemt, de balmerker beweegt voordat de bal in het spel wordt gebracht of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door hem met een stok te verrollen, krijgt hij één strafslag.

Noot: "Kort gemaaid gedeelte" betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.