Spelregelwedstrijd H&R 2023

Spelregelwedstrijd 2023

Spelregelwedstrijd H&R Commissie op 11 maart

R&A-golfregels
We kijken met plezier terug op de Regelwedstrijd van 11 maart 2023. Met 60 deelnemers, droog en zelfs zonnig weer, lastige vragen, Teun en Dirk en veel gezelligheid. Dank aan iedereen die daar aan heeft bijgedragen.
Tijdens de terugkoppeling van de antwoorden op de vragen, hebben we gewezen op de R&A-app, regelwijzigingen die per 1 januari 2023 zijn ingegaan en op enkele vuistregels voor het aantal strafslagen. Het leek ons goed om ook voor diegenen die niet aan de Regelwedstrijd konden deelnemen, deze tips hier te vermelden.

  • De officiële golfregels van de R&A zijn gemakkelijk te raadplegen in een app op je smartphone. Via de link R&A-app kun je de app gratis downloaden via de App-store en Play-store (ook in het Nederlands).
  • Per 1 januari 2023 zijn de R&A-golfregels gewijzigd. Deze wijzigingen zijn niet omvangrijk, maar wel goed om te weten. Je vindt ze door te klikken op Regelwijzigingen.
  • De NGF heeft een aantal vuistregels opgesteld om te weten hoeveel strafslagen iemand voor een bepaalde handeling krijgt. Je vindt ze door te klikken op vuistregels.

Spelen volgens de regels = minder discussie en meer spelplezier!

Grens van een hindernis en tijdelijk water
In een vorige nieuwsbrief gingen we in op overstroomde hindernissen en ‘tijdelijk water’ als abnormale baanomstandigheid en hoe die zonder straf te ontwijken. De situatie bij hole 4 (zie foto) en met name de positie van de rode palen, vraagt om een aanvulling op die uitleg.


Bij het bepalen of je bal in tijdelijk water ligt, zijn sommigen geneigd om een rechte lijn tussen de rode palen te trekken en alle water dat daarbuiten ligt als tijdelijk water te bestempelen. De golfregels zeggen echter dat als de Commissie verzuimd heeft voldoende palen te zetten de “natuurlijke grens van de hindernis” geldt (zie Definitie hindernis). We hebben dat met een rode lijn aangegeven. Stel dat er zoveel water staat dat de blauwe lijn (zie foto) de waterlijn aangeeft, dan is het gebied tussen de rode en blauwe lijn tijdelijk water (zonder straf te ontwijken met R16). We hebben nu hole 4 als voorbeeld genomen, maar dit geldt uiteraard ook voor andere holes; hole 10 in het bijzonder. 
Overigens zullen we bij de baanschouw met de greenkeepers overleggen waar extra rode palen behulpzaam kunnen zijn.
Tot slot nog een oproep aan iedereen: als je een rode paal verwijderd om je slag te kunnen maken, zet ‘m dan a.u.b. op precies dezelfde plaats terug als waar je ‘m uit de grond hebt getrokken. Dank.

De H&R-commissie
14 maart 2023
 

2023-03-11-HenR-regelwedstrijd01.jpg
2023-03-11-HenR-regelwedstrijd02.jpg