Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen

Ongewenst gedrag
Golfclub Bergvliet staat voor een veilige, prettige sportomgeving. Daarom is het belangrijk, essentieel zelfs, dat leden van de golfclub bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen, als er sprake is van ongewenste omgangsvormen. 
De beleving kan per persoon anders zijn. Wat voor de een nog net kan, ervaart een ander als onprettig, of ontoelaatbaar. Het hoeft zeker niet altijd seksueel getint te zijn, ook plagen, ongepaste grapjes of intimideren vallen onder ongewenst gedrag. Degene in een ongemakkelijke, onzekere of vervelende situatie, bepaalt zelf wat ongewenst is en ook wat de vervolgstappen zijn.

Vertrouwenspersoon Els van Poppel
Els is aangesteld als vertrouwenspersoon en heeft ervaring op dit gebied.
Ze biedt als vertrouwenspersoon een luisterend oor, denkt mee en adviseert om de ontstane situatie in het juiste perspectief te plaatsen. Samen met jou bekijkt ze of hulp en/of advies wenselijk is. Ze is intermediair tussen jou en de NGF.
Zij kan je ook adviseren hoe te reageren op een persoon die toenadering zoekt en wanneer je je door gedrag van anderen onzeker, onprettig of ongemakkelijk voelt. Dit kan erger voorkomen.

Geheimhouding
De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, alle klachten en gesprekken vinden strikt vertrouwelijk plaats.

Contactgegevens
Je kunt contact opnemen met Els


Protocol
Op de webpagina Protocollen vind je meer informatie. Zie vooral het Tuchtreglement van de NGF.

els-van-poppel.jpg