Qualifying kaarten

Als je een qualifying kaart (Q-kaart) loopt, dan wordt afhankelijk van je score, je WHS-handicap aangepast. Je handicap wordt berekend uit de beste 8 resultaten van de 20 laatste Q-kaarten. De H&R-commissie houdt toezicht op de qualifying kaarten en kan, indien nodig, correcties aanbrengen op je ingevoerde Q-kaart.

Spelen qualifying kaart


Bruto score
Bij het WHS-systeem noteer je per hole het aantal slagen dat je nodig had om uit te holen. Dit is je bruto score voor die hole.

Netto dubbel bogey
Heb je op een hole zoveel slagen dat je geen stablefordpunten meer kunt halen, dan noteer je voor deze hole een netto dubbel bogey. Deze is gelijk aan de par van de hole + 2 + je handicapslagen op deze hole. Je kunt ook simpelweg een hogere score, bijvoorbeeld 10 of 11 slagen, noteren. Het WHS-systeem berekent dan automatisch je netto dubbel bogey score.

Aangepaste bruto score
De optelsom van alle bruto scores en netto dubbel bogey scores is je Aangepaste bruto score voor die dag.

Registreren qualifying kaart


Q-kaart bij Bergvliet of op een andere Nederlandse baan
Het aanmelden van een qualifying kaart en het invoeren van de resultaten kan:

  • op de kiosk bij de ingang naar de lockerruimte
  • via Mijn Bergvliet op de website van Bergvliet
  • op de website of via de app van E-Golf4U
  • op de website of via de app van de NGF


Q-kaart op een buitenlandse baan
Een kaart gelopen in het buitenland kun je op dezelfde wijze invoeren. Je moet daarbij wel de PCC (Playing Condition Calculation) opgeven.

WHS-handicap opnieuw berekend


Na het lopen van een qualifying kaart wordt je WHS-handicap opnieuw berekend uit de beste 8 scores van de laatste 20 kaarten.
Omdat enkele “slechte” kaarten uiteindelijk toch meetellen is het dus belangrijk om elke ronde zo goed mogelijk uit te lopen.

Soms wordt een ronde gespeeld onder omstandigheden die niet "normaal" zijn, bijvoorbeeld bij extreem slechte of goede weersomstandigheden. In dat geval kan, ter compensatie, een correctie plaatsvinden. Deze zogenaamde PCC (Playing Condition Calculation) wordt elke nacht automatisch berekend voor elke kleur tee van elke baan. Dat is de reden dat je pas de volgende ochtend je definitieve nieuwe handicap ziet.


Correctie door H&R commissie


De H&R commissie houdt toezicht op de qualifying kaarten.

  • Indien nodig, worden correcties aangebracht op de ingevoerde kaarten.
  • Buitenlandse kaarten worden altijd gecontroleerd door de H&R Commissie. Deze moeten volledig zijn ingevoerd, dus inclusief PCC, Course rating en Slope rating. 
  • De H&R commissie kan kaarten alleen verwerken, als er nog geen nieuwe qualifying kaart is ingevoerd.