Herziening van je handicap

Jaarlijkse aanpassing

Aan het eind van het jaar wordt bekeken welke spelers in aanmerking komen voor een correctie van hun handicap.

Jaarlijkse herziening, voor wie?


De NGF maakt aan het eind van het jaar een overzicht met spelers, die mogelijk in aanmerking komen voor een handicapherziening. 

De handicapcommissie kijkt voor de betreffende spelers naar de scores van de afgelopen twee jaar en gaat na of de WHS-handicap van spelers wel overeenstemt met de werkelijke speelsterkte van de spelers. Een golfer kan bijvoorbeeld door omstandigheden (blessure, operatie, etc) tijdelijk minder goed spelen of na herstel juist weer veel beter spelen. De computer kan dat niet zien, maar de handicap- en/of wedstrijdcommissie is daarvan vaak wel op de hoogte en kan er rekening mee houden.


Wel of geen handicapaanpassing


Advies: geen aanpassing handicap
Als het systeem geen aanpassing adviseert, dan wordt je handicap niet aangepast.

Advies: aanpassing handicap
Als het systeem adviseert om je handicap te verhogen of te verlagen, dan vallen de scores buiten je handicapgrenzen. De bevoegdheid om aanpassingen te doen en in welke mate ligt altijd bij de handicapcommissie. Zij kennen je en weten of het voorstel juist is.