EGA handicap en playing handicap

Wat is het verschil?

De EGA Handicap, vermeld op je NGF-pasje, geeft je speelsterkte weer. Je playing handicap doet dit ook, maar dan gecorrigeerd voor de moeilijkheidsgraad van de baan.

E

EGA Handicap

De EGA handicap, vermeld op je NGF-pasje, geeft je speelsterkte weer. De EGA handicap is onderverdeeld in zestal categorieën:

Categorie EGA handicap
1 4,4 of lager
2 4,5 t/m 11,4
3 11,5 t/m 18,4
4 18,5 t/m 26,4
5 26,5 t/m 36,0
6 37 t/m 54
P

Playing handicap

Je playing handicap geeft aan hoeveel slagen je meer mag doen over een ronde golf dan een speler met handicap nul. Door playing handicaps kunnen spelers van verschillende niveaus een min of meer gelijke strijd met elkaar aangaan.

Je playing handicap, ook wel “het aantal slagen dat je mee krijgt” genoemd, wordt afgeleid van de EGA handicap en verschilt per baan, dit afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de betreffende baan. Elke golfbaan heeft eigen handicaptabellen, waarmee je je eigen playing handicap kunt opzoeken.