Winterspecial Herendag 2022

Winterspecial Herendag

Winterspecial herendag 7 maart 2022

Gezelligheid bij de heren
In het tijdperk voor Corona is met Bergvliet afgesproken, dat de Herendag op de eerste maandag van november, december, januari, februari en maart een shotgunwedstrijd speelt . Deze wedstrijden zijn vooral bedoeld om het gezelligheidsniveau bij de Herendag extra op te krikken. De wedstrijden worden aangekleed met koffie vooraf en een bescheiden maaltijd. 

Van eens in de maand naar elke twee maanden
De afgelopen twee jaar was het niet mogelijk shotgunwedstrijden in combinatie met een gezamenlijke maaltijd te organiseren. 
Shotgunwedstrijden vergen extra baancapaciteit. Daarbij is de drukte op de baan de laatste tijd flink toegenomen. Om die reden wordende shotgunwedstrijden voor de heren tegenwoordig om de twee maanden gehouden. De andere maand wordt de seniorenmix de gelegenheid geboden om eveneens een shotgunwedstrijd te spelen.

Eindelijk weer!
Op 7 maart was het eindelijk weer eens mogelijk om een Winterspecial te spelen!
Koffie of thee vooraf en na afloop een lekkere saté met rijst en kroepoek. Met de complimenten aan de keukenbrigade!
Gedurende de wedstrijd was het fantastisch weer! Het was dan ook volop genieten, goed om de hele ploeg weer eens bij elkaar te zien. Dit was ook onze bedoeling met deze dagen, een combinatie van sportiviteit, saamhorigheid en gezelligheid! 

Saamhorigheid is niet vanzelfsprekend
Deze maandag was ook de nationale inzameldag voor Oekraïne. Eén van onze deelnemers vroeg dan ook of de opbrengst van de dag naar giro 555 ging. Dat lukte niet omdat de opbrengst bestemd was voor het restaurant. Om die reden is met instemming van de deelnemers besloten om vanuit de kas van de herendag € 100,-- te doneren aan giro 555.
Door de baan lopend viel de tee van hole 17 op. Deze was door de greenkeepers keurig voorzien van de Oekraïense kleuren. Dat paste goed bij onze donatie! (zie foto)

Groeten aan ….
Wij als herendagcommissie waren niet voltallig , Jan R. en Frans hadden de zon opgezocht in het zuiden (zulk mooi weer is het niet in Spanje!) en onze Ad heeft tijdens carnaval een biertje gedronken met Cor Ona en dat kan je beter niet doen! Beterschap Ad en dat sateetje hou je tegoed! 

De Herendagcommissie