Wat is er bij Bergvliet anders

plaatselijke-regels-permanent.jpg

Plaatselijke regels - uitgebreide versie


Overtreding van de plaatselijke regels (Local Rules)

De algemene straf geldt voor overtreding van onderstaande plaatselijke regels zijn:

 • verlies van de hole in matchplay
 • twee strafslagen in strokeplayPlaatselijke regels


1. Buiten de baan

Het gebied 'buiten de baan' (Out of Bounds) wordt aangegeven door witte markeringen (witte palen e/o palen met een witte kop). Op hole 18 wordt de grens aan de linkerzijde (tussen looppad en baan) en aan de rechterzijde (tussen baan en driving range) tevens aangegeven en bepaald door het hekwerk waarbij het net als vast onderdeel van die grens dient te worden beschouwd.


2. Grond in bewerking

Grond in bewerking (GUR) aangegeven door blauwe markeringen (palen e/o lijnen) is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1f.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van regel 16.1: algemene straf.


3. Bescherming van jonge aanplant/jonge bomen

De jonge aanplant (gemarkeerd door een blauw lintje) of aangepaalde bomen inclusief de boomspiegel vormen een verboden speelzone.

 • Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op de boomspiegel van een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens regel 16.1f.
 • Als de bal in een hindernis ligt en een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens regel 17.1e(1) ofwel zonder strafslag volgens regel 17.1e(2).

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14.7a.


4. Grindpaden

Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig zijn verhard zijn,  worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens regel 16.1.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van regel 16.1: algemene straf.


5. Afstandspalen

Afstandspalen voor 150 meter en grenspalen van hindernissen zijn losse obstakels. De speler mag deze obstakels wegnemen volgens regel 15.2a.
Na het spelen a.u.b. de grenspalen terugplaatsen!


6. Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is

Als de bal van een speler niet is gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler als volgt handelen in plaats van handelen volgens het principe van slag en afstand.

Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze dropzone(zie Regel 14.3):

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:

Referentiepunt voor de bal
Het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk:

 • Tot stilstand is gekomen op de baan
 • het laatst de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan.


Fairway referentiepunt
Het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of het laatst de grens van de baan heeft gekruist voor het begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt gespeeld.

Afmeting van de dropzone gebaseerd op de twee referentiepunten.
Overal tussen:

 • een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee clublengten aan de buitenkant van die lijn), en
 • een lijn van de hole door het fairway referentiepunt (en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van de lijn).


Maar met de volgende beperkingen voor de plaats van de dropzone:

 • deze moet in het algemene gebied zijn, en
 • deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal.


Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:

 • Dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld.
 • Dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie regel 6.3b).


Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:

 • Bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of
 • De speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie regel 18.3).


Een speler mag deze mogelijkheid gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14.7a.


7. Sproeikoppen bij de green

Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens regel 16.1.

De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt.

Bal in het algemeen gebied
De speler mag ontwijken volgens regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt en:

 • binnen twee clublengten van de green ligt, en
 • binnen twee clublengten van de bal.

Uitzondering: bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a. 


8. Provisionele bal volgens regel 18.3 bij hole 15

Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt van hole 15, mag een speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die als volgt is aangepast.

Bij het spelen van een provisionele bal, mag de speler gebruik maken van

 • de ontwijkoptie met slag en afstand
  zie regel 17.1d(1)
 • de mogelijkheid om recht naar achteren te ontwijken
  zie regel 17.1d(2)
 • als het een rode hindernis betreft, de mogelijkheid om zijwaarts te ontwijken
  zie regel 17.1d(3)

Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.

Bij de beslissing wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, zijn regel 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing. Uitzonderingen:

Als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis,
dan mag de speler kiezen om:

 • het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief gedane slagen en straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee, of
 • het spel voort te zetten met de provisionele bal in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld.

Als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of het is bekend of praktisch zeker dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.

Straf voor overtreding van plaatselijke regel: algemene straf.


9. Schade t.g.v. engerlingen

In het algemeen gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door dieren (b.v. vogels) op zoek naar larven, engerlingen en dergelijke alsmede gerepareerde schade, grond in bewerking en vormt daarmee een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1f.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14.7a.


10. Erosiesleuven in bunkers

Diepe voren en sleuven in bunkers ontstaan als gevolg van hevige regenval (erosie) mogen worden aangemerkt als abnormale terreinomstandigheid en worden ontweken volgens regel 16.1c.
 

Navigatie - Naar plaatselijke regels

Plaatselijke regels

Reserveer

Starttijden

Mijn Bergvliet

Lesboeken

Wedstrijdkalender

Contact

Kom langs

Landgoed Bergvliet

Salesdreef 2
4904 SW, Oosterhout
076 579 5666