Local rules

winterregels-plaatsen-bal.jpg
winterregels-ingebedde-bal.jpg

Winterregels

Local rules van toepassing m.i.v. 1 november 2019

Overtreding van de Local Rules

De straf voor overtreding van onderstaande local rules zijn:

  • matchplay: verlies van de hole
  • strokeplay: twee strafslagen


a. Plaatsen en Schoonmaken (regel 14.1 en regel 14.2)
Als de bal van een speler in het algemeen gebied, gemaaid op fairway hoogte of lager, ligt, mag de bal zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt.
De speler MOET, voordat hij de bal opneemt, de ligplaats van de bal merken (op straffe van een strafslag).
Daarna dient de speler de oorspronkelijke of een andere bal te PLAATSEN binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats. Dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn en MOET zich in het algemeen gebied bevinden.

Een speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen en wanneer de bal is geplaatst is hij in het spel. Indien de bal niet stil blijft liggen op de plek waar hij is geplaatst, is regel 14.2e van toepassing. Indien een geplaatste bal blijft stilliggen op de plek waar hij werd geplaatst en daarna beweegt, volgt geen straf en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt, tenzij de bepalingen van een andere regel van toepassing zijn.

Indien de speler nalaat de ligplaats van de bal te merken voordat hij hem opneemt, de balmerker beweegt voordat de bal in het spel wordt gebracht of de bal op een andere manier beweegt, bijvoorbeeld door hem met een stok te verrollen, krijgt hij één strafslag.
Noot: "Kort gemaaid gedeelte" betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

b. Ingebedde bal in het algemeen gebied
Indien de bal van een speler is ingebed in het algemeen gebied, behalve in zand in een gebied niet gemaaid op fairway hoogte of lager, dient te speler eerst deze situatie zonder straf te ontwijken conform regel 16.3. Daarna mag de speler de onder punt a omschreven winterregel toepassen.

Een speler mag de onder punt b omschreven belemmering niet volgens deze plaatselijke regel ontwijken, indien de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan de terreinomstandigheid als bedoeld in deze plaatselijke regel.
 

Reserveer

Starttijden

Mijn Bergvliet

Lesboeken

Wedstrijdkalender

Contact

Kom langs

Landgoed Bergvliet

Salesdreef 2
4904 SW, Oosterhout
076 579 5666