de baan en de golfregels

baan-150m-paal.jpg

Baaninrichting


Stichting Landgoed Bergvliet, als eigenaar, is verantwoordelijk voor de baan qua onderhoud, inrichting enz., daarbij rekening houdend met de eisen, die golfregels aan de baan stellen.
Voor een eerlijk wedstrijdverloop en gelijke kansen voor alle wedstrijddeelnemers is het van belang dat grenzen, palen enz. duidelijk zichtbaar zijn, om zo discussie tijdens een wedstrijd te voorkomen.
Te denken hierbij valt aan vragen zoals: Ligt mijn bal in of net buiten de bunker? Ligt mijn bal wel of niet op de green? Ligt mijn bal wel of niet out of bounds?

Om dit te beoordelen doet de H&R commissie enkele malen per jaar een zogenoemde baanschouw en brengt alle probleemgebieden in kaart, die vervolgens met de greenkeepers worden besproken. Dit gaat in zeer goed overleg en het resultaat is tot nu toe telkens dat er tijdens wedstrijden nauwelijks of geen discussies hieromtrent zijn.

Toch kan het gebeuren dat u als golfer iets opmerkt in / aan de baan en dit kenbaar wil maken. Wij verzoeken u dit te melden aan de H&R commissie en de greenkeepers daarmee niet te belasten. Zij hebben het al druk genoeg!

Tevens is de H&R Commissie regeltechnisch verantwoordelijk voor:

  • vaststellen of er sprake is van qualifying condities
  • vaststellen van plaatselijke regels

 

Reserveer

Starttijden

Mijn Bergvliet

Lesboeken

Wedstrijdkalender

Contact

Kom langs

Landgoed Bergvliet

Salesdreef 2
4904 SW, Oosterhout
076 579 5666