Herziening van je handicap

Jaarlijkse aanpassing

Minimaal één keer per jaar wordt de handicap voor alle golfers bekeken en zo nodig herzien.
Deze jaarlijkse handicapherziening is gebaseerd op een formule, die op basis van gespeelde kaarten advies geeft over een eventuele aanpassing van je handicap, zodat je handicap weer bij je speelsterkte past.

Jaarlijkse herziening, voor wie?

 

  • Als je het afgelopen jaar minimaal 8 scores hebben ingeleverd, kom je in aanmerking voor herziening van je handicap. Heb je minder dan 8 scores, dan worden deze aangevuld met scores van het jaar daarvoor.
  • Heb je de afgelopen twee jaar minder dan 8 scores ingeleverd, dan wordt geen herziening toegepast.
  • Ook voor de golfers met een handicap tussen 37 en 54 is er geen herziening, tenzij je hier expliciet om vraagt.

Wel of geen handicapaanpassing


Advies: geen aanpassing handicap
Als het systeem geen aanpassing adviseert, dan wordt je handicap niet aangepast.

Advies: aanpassing handicap
Als het systeem adviseert om je handicap te verhogen of te verlagen, dan vallen de scores buiten je handicapgrenzen. De bevoegdheid om aanpassingen te doen en in welke mate ligt altijd bij de handicapcommissie. Zij kennen je en weten of het voorstel juist is.

Uitzonderingen


In een aantal situaties wordt de handicapherziening niet standaard toegepast.

handicap 0 - 4,4 Voor wijziging van je handicap is toestemming van de NGF nodig.
handicap 0 - 36 Is je handicap aan het begin van het jaar hoger dan je handicap aan het einde van het jaar, dan is er geen verhoging naar boven nodig.
Wanneer je een handicap onder de 36 hebt en het voorstel is deze te verhogen tot boven de 36, dan blijft een herziening achterwege, tenzij hierover met jou overleg is geweest.
handicap 37 - 54 Je handicap wordt niet herzien, tenzij je hier expliciet om vraagt.