Plaatselijke regels

Verkorte en uitgebreide versie

Hieronder vind je de verkorte versie van de plaatselijke regels, zoals die bij Golfbaan Bergvliet van kracht zijn. Je kunt zowel de verkorte als gehele versie apart downloaden.

Plaatselijke regels Plaatselijke regels - verkort

1.    Buiten de baan: (Out of Bounds)
De grens van 'buiten de baan' wordt aangegeven door witte palen e/o palen met een witte kop. Op hole 18 wordt de grens aan de linkerzijde (tussen looppad en baan) bepaald door het hekwerk waarbij het net als vast onderdeel van die grens dient te worden beschouwd.

2.    Grond in bewerking:
Grond in bewerking (GUR), aangegeven door blauwe palen met groene kop, vormt een verboden speelzone; de speler MOET de belemmering ontwijken cf. regel 16.1f

3.    Paden:
Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig zijn verhard, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens regel 16.1.

4.    Schade t.g.v. engerlingen:
In het algemeen gebied zijn gebieden waar schade aan de baan is toegebracht door dieren (b.v. vogels) op zoek naar larven, engerlingen en dergelijke, aan te duiden als abnormale baanomstandigheden welke mogen worden ontweken volgens Regel 16.1b.

5.    Bescherming van jonge aanplant/jonge bomen:
Jonge aanplant (gemarkeerd met een blauw lint) en/of aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

6.    Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is:
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen, in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

LET OP: Deze plaatselijke Regel (nr. 6) is niet van toepassing bij officiële (club)wedstrijden, zoals NGF-competitie wedstrijden, (Club)kampioenschappen en Maandmedals.

7.    Erosiesleuven in bunkers:
Diepe voren en sleuven in bunkers, die zijn ontstaan als gevolg van hevige regenval (erosie), zijn aan te merken als abnormale baanomstandigheid en mogen worden ontweken volgens Regel 16.1c.

8.    Sproeikoppen bij de green (vast obstakel):
Een vast obstakel in het algemeen gebied (bijv. sproeikop) dat zich op de speellijn bevindt, binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal, mag worden ontweken volgens Regel 16.1.b. Een vast obstakel mag volgens deze regel echter NIET worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

9.    Provisionele bal volgens Regel 18.3 bij hole 6, hole 12 en hole 15:
Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt van hole 6, hole 12 e/o hole 15, mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3 en daarmee een van de volgende ontwijkopties gebruiken: slag en afstand (zie Regel 17.1d(1), recht naar achteren ontwijken (zie Regel 17.1d(2)) of, als het een rode hindernis betreft, zijwaarts te ontwijken (zie Regel 17.1d(3)). Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.

10.    Verplichte dropping-zone hole 10:
De dropping-zone aan de achterkant van hole 10 is de enige en verplichte ontwijkmogelijkheid, naast het ontwijken met slag en afstand volgens Regel 17.1d, voor het gedeelte van de hindernis, rondom de green, gemarkeerd door en met rode palen. Deze dropping-zone is een dropzone als bedoeld in Regel 14.3

11.    (rode) Hindernis aan de achterkant van hole 18:
Voor de hindernis aan de achterkant van hole 18, gemarkeerd door rode palen met een groene kop, geldt:

  • Deze hindernis is maar aan een kant gemarkeerd en strekt zich uit tot het oneindige
  • Deze hindernis is een verboden speelzone. Als een bal in deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt, en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1.e
  • De dropping-zone bij de oranje afslagplaats is de enige ontwijkmogelijkheid naast het ontwijken met slag en afstand volgens Regel 17.1d. De dropping-zone is een dropzone als bedoeld in Regel 14.3

De dropping-zone bij hole 18 mag NIET worden gebruikt als de bal verloren is gegaan in de gele hindernis aan de voorkant. Het spel moet dan worden hervat volgens Regel 17.1d(1)

Overtreding van de Local Rules:

Bij overtreding van deze Local Rules volgt de algemene straf:
Matchplay: Verlies van de hole; Strokeplay: Twee strafslagen.