WAC - Midzomer

Wedstrijdverslag


26 juni - Midzomer

Tijd voor een eerste terugblik

We zijn aangekomen halverwege de woensdagavondcompetitie, die gespeeld wordt van begin mei t/m eind augustus. Tijd voor een eerste terugblik.

Nieuwe commissie
Nadat hij vorig jaar meeliep aan de hand van Rian Gooskens, is het nu de beurt aan Ton van der Velden om de organisator te zijn van de WAC 2019. Uiteraard heeft hij ook hulp gezocht en gelukkig gevonden. Diverse mensen zijn bereid om hand- en spandiensten te verrichten. Jan Zandberg is op gestaan en zijn hele grote rechterhand geworden.

Het weer zat mee
Terugkijkend op de eerste helft van deze competitie valt het op dat de WAC bijna altijd is verzekerd van goed weer. Zelfs op regenachtige dagen was het rond 5 uur netjes droog en slechts één maal hebben we moeten afblazen wegens onweer.

De WAC
De WAC (woensdagavondcompetitie) is een competitie op basis van vrije inloop en derhalve is het aantal deelnemers wekelijks anders. In totaal zijn er nu 60 verschillende personen die hebben deelgenomen. De "harde" kern die nagenoeg iedere week meespeelt, bestaat uit ongeveer 20 personen. Daarnaast is het goed te constateren dat er t.o.v. vorig jaar ook diverse nieuwe deelnemers zijn. De meeste weken hebben we tussen de 30 en 35 deelnemers gehad, waar we plaats hebben voor 39.

Midzomer wedstrijd
Er zijn nu 8 weken voorbij en de 1e helft hebben we op woensdag 26 juni 2019 afgesloten met een funwedstrijd, met aansluitend een gezamenlijk diner.
De greensome wedstrijd 2 tegen 2 was gezien het aantal punten van alle deelnemers spannend en lag redelijk dicht bij elkaar. De uiteindelijke winnaar was het koppel Annemie Gorissen en Jan Knipscheer, die onder luid applaus hun prijs in ontvangst namen.
Daarna was het een zeer gezellig samen zijn en hebben we genoten van een vis- of vleesmaaltijd, die bijzonder smaakvol waren.

Tijd voor de tweede helft
Iedereen ziet uit naar de tweede helft die uit nog 9 weken bestaat. Het zal nog spannend worden om te zien wie op 28 augustus als eindwinnaar van deze competitie en van het birdieklassement tevoorschijn komt.
Die afsluiting is dan uiteraard met een diner en is voor de personen die minimaal 12x hebben meegespeeld gratis. Zij hebben zo hun inschrijfgeld weer goed besteed.

Ik hoop ook de komende weken weer veel deelnemers te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Competitieleiding WAC
Toon van der Velden

2019-06-26-wac-midzomer-1.jpg
2019-06-26-wac-midzomer-2.jpg
2019-06-26-wac-midzomer-3.jpg