Alleen het Golf Service Nummer (GSN) - per 1 januari

Het NGF, de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie heeft ons medegedeeld dat per 1 januari 2023 nog maar één nummer op de NGF-pas getoond zal worden; het Golf Service Nummer (GSN). Dit nummer begint voor iedere golfer met NL en is te vinden op de (digitale) NGF-pas.

Per 1 januari 2023 verdwijnt het NGF-nummer.

De huidige digitale en fysieke NGF-pas toont nu minimaal twee nummers; een Golf Service Nummer (GSN), altijd startend met NL, en een NGF-nummer, bestaande uit 5 tot 7 cijfers. Dit is verwarrend voor de golfer, golfclub, golfbaan en andere betrokken partijen én onnodig, omdat alle systemen al een aantal jaar hoofdzakelijk communiceren met GSN-nummers.

Om die reden zal er per 1 januari 2023 nog maar één nummer op de NGF-pas getoond worden, het Golf Service Nummer (GSN). Dit nummer begint voor iedere golfer met NL en is te vinden op de (digitale) NGF-pas.


Consequenties voor de golfer

Voor de golfer betekent het wegvallen van het huidige NGF-nummer vooral versimpeling. Er kan immers geen verwarring meer ontstaan over welk nummer van de NGF-pas gebruikt moet worden bij het aanmelden in de app GOLF.NL of bij het overstappen naar een andere golfclub.
 

Registreren in de app GOLF.NL en bij De Golf Academie
Het registreren van een nieuw account in de app GOLF.NL zal vanaf 1 januari 2023 niet meer op basis van het NGF-nummer kunnen, maar alleen nog maar via GSN.

Zoeken naar een lid of handicap in Caddie

In het NGF-serviceportaal caddie.ngf.nl zal het zoeken naar een lid of een handicap van een gastspeler vanaf 1 januari 2023 alleen nog maar kunnen op GSN.

 

Blijft het NGF-nummer nog wel bestaan?
Nee, per 1 januari 2023 verdwijnt het NGF-nummer.

Baanstatus

25/09/2023 08:03
18 holes baan
Geopend
Pin position E
Zomergreens
Ja
Wintergreens
Nee
Qualifying
Nee

Reserveer

Starttijden

Mijn Bergvliet

Lesboeken

Wedstrijdkalender