Golfbaan Bergvliet werft honderden extra medewerkers

Op Golfbaan Bergvliet doen de greenkeepers hun uiterste best om de baan op een zo duurzaam mogelijke wijze in een optimale conditie te houden. Om dit te realiseren is een baanbeheer- en een milieuzorgplan opgesteld, door deze inspanningen is aan landgoed Bergvliet in 2014 het GEO-certificaat*  toegekend.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen de engerlingen en de processierupsen past niet in de doelstellingen van duurzaam terreinbeheer. Om dit ongedierte te bestrijden is gezocht naar natuurlijke  bestrijdingsmiddelen. De vogelbescherming heeft hierbij de helpende hand geboden.

Vogelbescherming Zipten en Banken

Landgoed Bergvliet maakt onderdeel uit van een gebied Zipten en Banken het is omsloten door het Markanaal, de Salesdreef en Bergsebaan. (zipten zijn natte laagten en banken hoogten). Dit gebied is een beheergebied van de Vogelbescherming, waar de vrijwilligers Eric Corssmit en Cees Huijben wekelijks te vinden zijn. Zij registreren de aanwezige vogelsoorten en rapporteren aan Sovon Vogelonderzoek Nederland een organisatie, die landelijk het vogelbestand onderzoekt. Om het aantal vogels te bevorderen zijn er op Bergvliet acties op touw gezet om tegen een kleine vergoeding vogelkastjes te plaatsen, de kastjes zijn voor diverse vogelsoorten en worden door de VRC Zundert.nl gemaakt en door Eric en Cees opgehangen. Veel clubleden hebben daar gebruik van gemaakt. Op de kastjes staan namen van diverse golfgroepjes en leden van Bergvliet.

Engerlingen en processierupsen

De golfbaan en de golfers ondervinden hinder van engerlingen en processierupsen.

Engerlingen zijn larven van mei-, juni-,en rozekevers. Zij eten de wortels van het gras op de greens en de fairways. De grasmat komt daardoor los te liggen. De schade wordt veroorzaakt, doordat kraaien en eksters op zoek naar de larven met hun sterke snavels de grasmat open trekken. Onze greenkeepers hebben veel werk om deze plekken te herstellen. Op Bergvliet zijn het vooral de larven van de rozekever, die schade veroorzaken. Je ziet deze kevers wel eens op de greens.

2014 jaar van de spreeuw

Er zijn meer vogelsoorten, die zo’n sappige engerling lekker vinden. Spreeuwen weten ze feilloos te vinden, met hun fijne scherpe snavel vangen ze de larven zonder de grasmat kapot te maken. Doordat de spreeuwen eerder broeden dan kraaien zijn ze deze vogels voor en kan de aantasting van de grasmat worden beperkt.

Het bestand aan spreeuwen in Nederland neemt sterk af, om die reden hebben Sovon en de Vogelbescherming 2014 uitgeroepen tot jaar van de spreeuw. Om het bestand aan spreeuwen te laten toenemen heeft de Vogelbescherming op en rond de golfbaan spreeuwenkasten opgehangen, met als prettig bijkomend effect de bestrijding van engerlingen.

Landgoed Bergvliet ondersteund dit initiatief en heeft in samenwerking met de Vogelbescherming extra nestkasten laten plaatsen.

Mezen en processierupsen

Afgelopen jaar was een topjaar voor de eikenprocessie -rups, de diertjes kwamen al langer voor, maar dit jaar was de hinder zo groot dat ze vaak in het nieuws waren. De rupsen van dit kleine bruine nachtvlindertje hebben brandharen, die hevige jeuk kunnen opleveren. De processierupsen hebben zich stormachtig kunnen ontwikkelen door het ontbreken van natuurlijke vijanden en de eenzijdige beplanting. De eiken langs wegen en lanen vormen ‘snelwegen’ voor de rupsen.

Kool- en pimpelmezen, boomklevers en koekoek eten de rupsen en decimeren het aantal. Vooral koolmezen hebben deze rupsjes leren eten. Het zijn kleine vogeltjes en erg actief, in het broedseizoen. Zij vliegen per dag zo’n honderd keer in en uit de nestkastjes om hun jongen van eten te voorzien. Om die reden heeft het vrijdagmorgen golfclubje De Topbers besloten een aantal mezenkastjes te adopteren.

Ook Landgoed Bergvliet heeft ter bestrijding van de processierupsen een honderd mezenkastjes laten ophangen.

Honderden extra medewerkers de huisvesting is geregeld!

De spreeuwen en mezen helpen onze greenkeepers de engerlingen en de processierupsen te bestrijden. In samenwerking met de Vogelbescherming is voor huisvesting van deze medewerkers gezorgd.

De Vogelbescherming controleert de nestkastjes en maakt ze in het najaar schoon. Veel kasten zijn op reikhoogte geplaatst; hierdoor kunnen ze zonder gebruik te maken van ladders, veiliger en sneller werken.

Die lage plaatsing heeft ook een nadeel. Er worden golfballen en papier in de nestkast aangetroffen. Als je kijkt hoeveel moeite een gemiddelde golfer nodig heeft om de hole in de green te vinden, is het onwaarschijnlijk dat deze ballen er ingeslagen zijn! Kennelijk begrijpt niet iedereen het nut van de vogelkasten en worden aangezien voor prullenbakken.

Oeverzwaluwen en patrijzen

Landgoed Bergvliet biedt door haar variatie aan beplanting en waterpartijen plaats aan allerlei vogelsoorten. Vogelbescherming en landgoed Bergvliet werken samen om het extra aantrekkelijk te maken voor bijzondere vogelsoorten.

Oeverzwaluwen graven zelf hun nest in steile wanden bij het water, om deze vogeltjes aan een broedplaats te helpen is er bij een waterhindernis een steile wand aangelegd waardoor deze zwaluwen zich daar kunnen vestigen.

Op het landgoed komen ook patrijzen voor; zij zitten graag in akkerland, vooral in combinatie met ruige dijken sloten en houtwallen. Dit soort landschap komt voor langs het Markkanaal dat ten noorden van de golfbaan ligt. Het akkertje is door Bergvliet aangebracht. Het aantal patrijzen is door de grootschalige landbouw dramatisch teruggelopen. Vogelbescherming en Bergvliet zijn dan ook trots op dat deze vogels zich op de golfbaan thuis voelen.

Andere natuurlijke bestrijdingsmethoden

Er zijn meerder manieren van de eikenprocessie -rups te bestrijden: gaasvliegen en sluipwespen verdelgen de rupsen. De nachtvlindertjes worden gevangen door nachtzwaluwen en vleermuizen.

Deze gaasvliegen en sluipwespen hebben voor hun overleving ook bloemen nodig. Ook hier wordt door Landgoed Bergvliet in voorzien. De tuinen van de Bergvliet villa’s en het gebied naast hole 4 zijn ingezaaid met bloemenmengsels, die insecten aantrekken. De  ingezaaide heidegebieden op de baan dienen tijdens de bloei niet alleen het fraaie plaatje; de bloeiende hei is aantrekkelijk voor allerlei insecten. De Vogelbescherming heeft bij de afslag van hole 4 een insectenhotel geplaatst.

Duurzaam beheer

Het in 2014 GEO certificaat is meer dan een papieren briefje; het zorgvuldige en ecologische baanbeheer van het Landgoed Bergvliet is ingericht met groot respect voor de natuur, zonder de belangen van de gebruikers van de golfclub uit het oog te verliezen. Dat dit duurzame beheer effect heeft op de aanwezige flora wordt onder andere bevestigd door de aanwezigheid van orchideeën op de golfbaan. 

De zichtbare resultaten van het duurzame beheer gaan geleidelijk. Dit zal met de bestrijding van ongedierte door de vogels ook zo zijn. De omstandigheden zijn echter gunstig voor de nieuwe medewerkers van Bergvliet: huisvesting en voedsel zijn ruim voor handen. Proeven om met behulp van mezen processierupsen te bestrijden zijn  veelbelovend.

 

*Het GEO certificaat is ontwikkeld door Golf Environment Organization (GEO). Een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Het certificaat omvat een aantal deelgebieden waaraan een aantal criteria is gesteld. Voldoet de baan aan al deze criteria, dan komt zij in aanmerking voor een certificaat.

Baanstatus

Reserveer

Starttijden

Mijn Bergvliet

Lesboeken

Wedstrijdkalender

Contact

Neem contact op

Kom langs

Landgoed Bergvliet

Salesdreef 2
4904 SW, Oosterhout
076 - 57 95 666
contact@landgoedbergvliet.nl