Bereikbaarheid augustus/oktober vanaf Den Hout

Vanaf maandag 12 augustus tot half oktober 2019 vinden er werkzaamheden plaats in de Bergsebaan. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te beperken. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer KWS. De exacte duur van de uitvoeringswerkzaamheden is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. 

 

De aannemer bezorgt kort voor aanvang van de werkzaamheden nog een brief met praktische informatie over de uitvoeringsfase bij de direct omwonenden en bedrijven.

Achtergrond

De deklaag van rijbaan wordt eraf gefreesd en er wordt een nieuwe deklaag aangebracht. Om de fietsveiligheid te verbeteren worden aan beide zijden rode fietssuggestiestroken aangebracht van 1,25 meter breed.

Tevens wordt op het gedeelte waar de bomen zeer kort op de rijbaan staan, tussen het Houtse Meer en de zandvlakte, de rijbaan 0,60 meter verplaatst in oostelijke richting. Dit komt de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers ten goede. Daarbij zal over dit gedeelte een bermverbetering aangebracht worden zodat voertuigen elkaar beter kunnen passeren. Om de snelheid omlaag te brengen wordt een vijftal drempels (60 km/h) aangebracht, waarvan één een visuele drempel is. Dit betekent dat deze drempel geen fysiek hoogteverschil heeft. 

Op de kruispunten Bergsebaan-Ter Aalst en Bergsebaan-Hoeveneind worden 60 km/h plateaus aangebracht. Voor wat betreft het kruispunt bij het Hoeveneind gebeuren de voorbereidingen en uitvoering in nauw overleg met gemeente Breda. Het kruispunt bevindt zich namelijk grotendeels op gemeentegebied van Breda.

Fasering en omleidingen

Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd:

Fase 1: Markkanaal tot Pannenhuisstraat 

Fase 2: Pannenhuisstraat tot Meerberg

Fase 3: Plateau Meerberg

Gedurende het gehele werk zijn de bedrijven ten noorden van het Markkanaal (o.a. Koeckers) bereikbaar via de noordzijde (Den Hout). 
Gedurende fase 1 (12 t/m 27 aug.) zijn Ter Aalst en Houtse Meer bereikbaar via Bergsebaan zuid (Breda).
Gedurende de fasen 2 en 3 (28 aug. t/m 17 okt.) zijn Ter Aalst en Houtse Meer bereikbaar via Bergsebaan noord (Den Hout).  
Voor het lokale bestemmingsverkeer zal een omleidingsroute ingesteld worden.

De omleidingstekening kunt u bekijken via onderstaande links:

verkeersmaatregelen fase 1

verkeersmaatregelen fase 2 

verkeersmaatregelen fase 3

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de toezichthouder, de heer G. de Kroon. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0162 14 0162. 

Definitief ontwerp renovatie Bergsebaan

De Bergsebaan is hard toe aan onderhoud. De asfaltrijbaan vertoont diverse schades, voornamelijk vanwege wortelopdruk. Tevens is de berm op het gedeelte tussen Houtse Meren en de zandvlakte in zeer slechte staat. Daarnaast wil de gemeente de fietsveiligheid op de Bergsebaan verbeteren; hiervoor moet de snelheid omlaag worden gebracht. 

Het definitief ontwerp voor de renovatie van de Bergsebaan (pdf, 854 kB) is gereed en onlangs vastgesteld door burgemeester en wethouders.

De verzonden bewonersbrief Definitief ontwerp renovatie Bergsebaan (pdf, 16 kB) kunt u bekijken via de link.

Werkzaamheden

De deklaag van de rijbaan wordt eraf gefreesd en er wordt een nieuwe deklaag aangebracht. Om de fietsveiligheid te verbeteren worden aan beide zijden rode fietssuggestiestroken aangebracht van 1,25 meter breed.

Tevens wordt op het gedeelte waar de bomen zeer kort op de rijbaan staan, tussen Houtse Meren en zandvlakte, de rijbaan 0,60 meter verplaatst in oostelijke richting. Dit komt de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers ten goede. Daarbij zal over dit gedeelte een bermverbetering aangebracht worden zodat voertuigen elkaar beter kunnen passeren. Om de snelheid omlaag te brengen wordt een vijftal drempels (60 km/h) aangebracht, waarvan één een visuele drempel is. Dit betekent dat deze drempel geen fysiek hoogteverschil heeft. 

Op de kruispunten Bergsebaan-Ter Aalst en Bergsebaan-Hoeveneind worden 60-km/h-plateaus aangebracht. Voor wat betreft het kruispunt bij het Hoeveneind gebeuren de voorbereidingen en uitvoering in nauw overleg met de gemeente Breda. Het kruispunt bevindt zich namelijk grotendeels op grondgebied van Breda.

Planning en uitvoering

De globale vervolgplanning is als volgt:

Mei t/m juni: Aanbesteding

Augustus t/m oktober: Uitvoering

Ruim voorafgaand aan de uitvoering ontvangen de belanghebbenden een brief waarin diverse uitvoeringszaken worden toegelicht zoals onder andere de fasering, de uitvoeringsduur en de omleidingsroutes. Deze brief zal ook op de site geplaatst worden.   

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de projectleider, de heer W. Coremans. U bereikt hem via telefoonnummer 0162 14 0162 of e-mailadres w.coremans@oosterhout.nl.

 

Bron: https://www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/projecten/bergsebaan-onderhoud-wegen-en-verbetering-fietsveiligheid/ 

Baanstatus

Reserveer

Starttijden

Mijn Bergvliet

Lesboeken

Wedstrijdkalender

Contact

Neem contact op

Kom langs

Landgoed Bergvliet

Salesdreef 2
4904 SW, Oosterhout
076 - 57 95 666
contact@landgoedbergvliet.nl